Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Κριτήρια συμμετοχής σε Β' και Γ' Εθνική!

H mikriliga.com αναδημοσιεύει το δημοσίευμα της εφημερίδας SportDay που καταγράφει τις προϋποθέσεις που θέτει η Football League σε B' και Γ' Εθνική προκειμένου να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό συμμετοχής τη νέα σεζόν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. 

Αναλυτικά το δημοσίευμα της εφημερίδας SportDay:

Η Football League και ο πρόεδρος Σπύρος Καλογιάννης είχαν προαναγγείλει ότι τη νέα σεζόν σκοπεύουν να θέσουν κριτήρια συμμετοχής για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στα νέα πρωταθλήματα.
«Αν μια ομάδα δεν πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν πρόκειται να συμμετέχει» ήταν η ξεκάθαρη θέση του κ. Καλογιάννη και μαζί με τους εκπροσώπους όλων των συλλόγων είχαν κάνει μια σειρά προτάσεων.. Στο πλαίσιο αυτό, η «μικρή» Λίγκα περνάει από τη θεωρία στην πράξη αφού για πρώτη φορά θεσπίζει πιστοποιητικό συμμετοχής στη Β' και τη Γ' Εθνική, αρχή γενομένης από τη νέα σεζόν. Μια κίνηση, φυσικά, που δεν έγινε τυχαία αλλά ήρθε ως απόρροια των τελευταίων ζητημάτων που έχουν προκύψει με την οικονομική αδιαφάνεια ορισμένων σωματείων (βλ. απόρριψη φακέλων αδειοδότησης ή κατάθεση πλαστών ενημεροτήτων) ή ακόμα και την «απόσυρση» ομάδων λόγω αδυναμίας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Γι αυτό το λόγο, η Football League απέστειλε ήδη στους συλλόγους της Β' και της Γ' Εθνικής ένα τετρασέλιδο έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να συμμετέχουν στα νέα πρωταθλήματα και για το οποίο θα αποφανθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η SportDay το εξασφάλισε και σας παραθέτει όλα τα στοιχεία. Η διάκριση τους είναι σε τέσσερις κατηγορίες. Τα κωλύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα μετοχολόγια και οι συμβάσεις. Για την πρώτη κατηγορία, όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου ενώ για τις υπόλοιπες δίνεται περιθώριο μέχρι 15 ημέρες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Το πιο βασικό από αυτά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εγγυητική επιστολή που θα πρέπει να προσκομίσουν τα σωματεία ύψους 10% του συνόλου των προϋπολογισθέντων εξόδων!

Αναλυτικά τι απαιτείται για τη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής:


Για τα κωλύματα: 1) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της διοίκησης που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον νόμο για την συμμετοχή τους στη διοίκηση. 2) Πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα πατρός, μητρός κ.α.) κάθε μέλους της διοίκησης, με βάση τα οποία η Επιτροπή θα αναζητήσει από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης) την ποινική κατάσταση (ποινικό μητρώο) κάθε μέλους.

Για τα οικονομικά θέματα:
1) Υποβολή το αργότερο δεκαπέντε ημερών πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων ισοσκελισμένου και θεωρημένου από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή και εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογισθέντων εξόδων. Η ανωτέρω είναι μια από τις βασικές και κύριες υποχρεώσεις. 2) Ουσιώδης προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι α) η καταβολή των οφειλόμενων φόρων προς το Δημόσιο, β) η εξόφληση των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, γ) η καταβολή των οφειλών προς τρίτους (αθλητές, προπονητές κ.α.) που έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικες αποφάσεις. Γι αυτά τα στοιχεία πρέπει να αποσταλούν εξοφλητική απόδειξη της ΔΟΥ ή του ταμείου ενώ αν έχει γίνει ρύθμιση, όλος ο διακανονισμός με αναφορά στις δόσεις. Ολα αυτά πιστοποιημένα, προσκομίζοντας επιπροσθέτως τις σχετικές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. δ) Υποβολή τριμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων εσόδων -εξόδων.

Μετοχολόγια:
Προσκόμιση αντίγραφου βιβλίου μετόχων και του μετοχολογίου (με σαφή καταγραφή του ποσοστού εκάστου των μεγαλομετόχων) καθώς και πρακτικά των Γ.Σ. και Δ.Σ. που αφορούν την εκλογή και συγκρότηση της εταιρείας.

Συμβάσεις:
α) Σύναψης ή παροχής δανείου, β) Ανάθεσης δικαιωμάτων διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, γ) Συμφωνίες με ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες, δ) Με αθλητές και προπονητές, ε) πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας. 
 
Πηγή: www.mikriliga.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου